Kết quả xổ số Quảng Trị

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Quảng Trị - KQXSQT - XSQT  - SXQT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Quảng Trị 02/07/2020

G8 16
G7 565
G6 9435 3641 6529
G5 8990
G4 81665 28008 81240
64941 51759 82621 48826
G3 31747 20167
G2 05717
G1 62576
ĐB 678206
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 6; 8;
1 7;
2 1;6;9;
3 5;
4 1;1;7;
5 9;
6 5;5;7;
7 6;
8
9

Xổ số Quảng Trị 25/06/2020

G8 97
G7 255
G6 4459 0991 4771
G5 2826
G4 72417 79517 79458
82621 39235 33672 82100
G3 13180 95819
G2 60121
G1 44603
ĐB 075050
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 7;7;9;
2 1;1;6;
3 5;
4
5 5;8;9;
6
7 1;2;
8
9 1;

Xổ số Quảng Trị 18/06/2020

G8 73
G7 811
G6 9376 1339 8906
G5 1629
G4 93185 68272 86629
57299 04495 81437 57337
G3 97442 42817
G2 09047
G1 31911
ĐB 710618
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 1;1;7;8;
2 9;9;
3 7;7;9;
4 2;7;
5
6
7 2;6;
8 5;
9 5;9;

Xổ số Quảng Trị 11/06/2020

G8 25
G7 538
G6 8003 1080 2636
G5 0617
G4 06380 80479 99361
85774 31343 09741 99974
G3 12807 33238
G2 08335
G1 67929
ĐB 642886
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;
1 7;
2 9;
3 5;6;8;8;
4 1;3;
5
6 1;
7 4;4;9;
8 6;
9