Kết quả xổ số Khánh Hòa

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Khánh Hòa - KQXSKH - XSKH  - SXKH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Khánh Hòa 08/07/2020

G8 40
G7 956
G6 8813 2815 9085
G5 2151
G4 38935 91635 22020
15592 30678 63596 38907
G3 12986 65712
G2 95904
G1 82803
ĐB 781342
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;7;
1 2;3;5;
2
3 5;5;
4 2;
5 1;6;
6
7 8;
8 5;6;
9 2;6;

Xổ số Khánh Hòa 05/07/2020

G8 44
G7 255
G6 2783 0232 5031
G5 9432
G4 12575 03573 42249
18407 81525 62845 21899
G3 72035 43609
G2 19679
G1 01653
ĐB 497673
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;9;
1
2 5;
3 1;2;2;5;
4 5;9;
5 3;5;
6
7 3; 3;5;9;
8 3;
9 9;

Xổ số Khánh Hòa 01/07/2020

G8 20
G7 274
G6 2668 0933 6264
G5 4474
G4 81441 72437 25064
09297 00301 60507 56928
G3 20161 92832
G2 34194
G1 02265
ĐB 428917
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 7;
2 8;
3 2;3;7;
4 1;
5
6 1;4;4;5;8;
7 4;4;
8
9 4;7;

Xổ số Khánh Hòa 28/06/2020

G8 34
G7 187
G6 9886 3992 0977
G5 1152
G4 90220 01170 45728
59191 58435 53804 74002
G3 27851 95172
G2 49246
G1 03401
ĐB 407133
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;4;
1
2 8;
3 3; 5;
4 6;
5 1;2;
6
7 2;7;
8 6;7;
9 1;2;