Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Hồ Chí Minh - KQXSHCM - XSHCM  - SXHCM chính xác và nhanh nhất

Xổ số Hồ Chí Minh 20/01/2020

G8 28
G7 980
G6 0533 9258 7453
G5 5099
G4 82969 67303 14776
18120 55063 98823 19425
G3 80703 20258
G2 33209
G1 37231
ĐB 285333
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3 3 9
1
2 0 3 5
3 1 3 3
4
5 3 8 8
6 3 9
7 6
8 0
9 9

Xổ số Hồ Chí Minh 18/01/2020

G8 59
G7 894
G6 2208 0145 3828
G5 6555
G4 45358 49864 34732
66669 26782 94598 07560
G3 48968 51661
G2 40043
G1 17468
ĐB 084653
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8
1
2 8
3 2
4 3 5
5 3 5 8
6 0 1 4 8 8 9
7
8 2
9 4 8

Xổ số Hồ Chí Minh 13/01/2020

G8 88
G7 748
G6 3144 2011 8465
G5 9441
G4 92357 78499 95280
56705 31258 60987 90686
G3 69816 62962
G2 00585
G1 39292
ĐB 695662
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5
1 1 6
2
3
4 1 4 8
5 7 8
6 2 2 5
7
8 0 5 6 7
9 2 9

Xổ số Hồ Chí Minh 11/01/2020

G8 84
G7 740
G6 9038 1939 1609
G5 6505
G4 21724 51850 41392
99727 50874 66726 38113
G3 91968 15748
G2 80839
G1 41714
ĐB 982705
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5 5 9
1 3 4
2 4 6 7
3 8 9 9
4 0 8
5 0
6 8
7 4
8
9 2