Kết quả xổ số Bình Định

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bình Định - KQXSBDH - XSBDH  - SXBDH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bình Định 17/09/2020

G8 96
G7 046
G6 5086 0051 5692
G5 6099
G4 30254 52302 49885
54596 42806 99346 05611
G3 44740 65640
G2 41182
G1 24982
ĐB 690411
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;
1 1; 1;
2
3
4 6;6;
5 1;4;
6
7
8 2;2;5;6;
9 2;6;9;

Xổ số Bình Định 10/09/2020

G8 47
G7 177
G6 7068 8603 0453
G5 2349
G4 60748 17963 53583
24228 88454 97527 73569
G3 62382 31671
G2 62138
G1 88312
ĐB 905736
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;
2 7;8;
3 6; 8;
4 8;9;
5 3;4;
6 3;8;9;
7 1;7;
8 2;3;
9

Xổ số Bình Định 03/09/2020

G8 18
G7 363
G6 1521 2112 5899
G5 4090
G4 55329 86543 58388
34049 17135 09062 22434
G3 10326 05877
G2 46522
G1 02260
ĐB 786643
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 1;2;6;9;
3 4;5;
4 3; 3;9;
5
6 2;3;
7 7;
8 8;
9 9;

Xổ số Bình Định 27/08/2020

G8 31
G7 610
G6 6826 9472 9727
G5 3657
G4 05440 34759 38074
63292 30164 25405 58021
G3 88385 93343
G2 97664
G1 69706
ĐB 386612
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1 2;
2 1;6;7;
3
4 3;
5 7;9;
6 4;4;
7 2;4;
8 5;
9 2;