Kết quả xổ số Kiên Giang

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Kiên Giang - KQXSKG - XSKG  - SXKG chính xác và nhanh nhất

Xổ số Kiên Giang 05/07/2020

G8 67
G7 674
G6 5070 2249 6599
G5 7571
G4 12492 08139 79355
16103 90281 43448 05793
G3 29187 00508
G2 55576
G1 86660
ĐB 234290
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;8;
1
2
3 9;
4 8;9;
5 5;
6
7 1;4;6;
8 1;7;
9 2;3;9;

Xổ số Kiên Giang 28/06/2020

G8 97
G7 923
G6 6976 5723 9629
G5 5953
G4 70373 05873 18891
47189 74780 34271 74786
G3 70273 86893
G2 74824
G1 55280
ĐB 068007
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1
2 3;3;4;9;
3
4
5 3;
6
7 1;3;3;3;6;
8 6;9;
9 1;3;

Xổ số Kiên Giang 21/06/2020

G8 62
G7 302
G6 4524 8170 0492
G5 1824
G4 74749 30298 34003
61455 51245 08463 27563
G3 68784 16255
G2 71046
G1 30784
ĐB 455787
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;
1
2 4;4;
3
4 5;6;9;
5 5;5;
6 3;3;
7
8 4;4;7;
9 2;8;

Xổ số Kiên Giang 14/06/2020

G8 27
G7 985
G6 0722 5360 8508
G5 8123
G4 38124 37827 57810
15694 36769 97792 31180
G3 61996 08664
G2 64073
G1 40069
ĐB 295026
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1
2 2;3;4;6; 7;
3
4
5
6 4;9;9;
7 3;
8 5;
9 2;4;6;