Kết quả xổ số Bến Tre

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bến Tre - KQXSBTR - XSBTR  - SXBTR chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bến Tre 22/09/2020

G8 99
G7 679
G6 6337 9996 3263
G5 9458
G4 03873 47042 27803
98842 69834 26596 47013
G3 25844 50831
G2 73057
G1 29796
ĐB 156717
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 3;7;
2
3 1;4;7;
4 2;2;4;
5 7;8;
6 3;
7 3;9;
8
9 6;6;6;

Xổ số Bến Tre 15/09/2020

G8 04
G7 167
G6 8759 6615 3401
G5 1417
G4 38825 91025 61038
43442 38346 30674 84033
G3 23069 71573
G2 30678
G1 30080
ĐB 078027
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 5;7;
2 5;5;7;
3 3;8;
4 2;6;
5 9;
6 7;9;
7 3;4;8;
8
9

Xổ số Bến Tre 08/09/2020

G8 84
G7 604
G6 8754 6408 2677
G5 7040
G4 53207 47440 19420
70757 57345 34460 91030
G3 79584 06185
G2 25286
G1 29584
ĐB 984707
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7; 7;8;
1
2
3
4 5;
5 4;7;
6
7 7;
8 4;4;5;6;
9

Xổ số Bến Tre 01/09/2020

G8 12
G7 183
G6 8329 8179 7448
G5 3210
G4 92622 16287 14783
85977 59697 66654 52629
G3 89918 59446
G2 53341
G1 31499
ĐB 033852
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;
2 2;9;9;
3
4 1;6;8;
5 2; 4;
6
7 7;9;
8 3;3;7;
9 7;9;